Automatické pohony

Pohony na garážové brány


Určený ako automatický pohon pre sekcionálne brány, ROSSO EVO predstavuje 3 modely pre automatický pohon dverí do 18m2. Má moderný a inovatívny dizajn, ktorý vyniká v každom prostredí.

Desenhos Técnicos

Dados Técnicos

Automatický pohon pre automatizáciu sekčných garážových brán do 15m2.

Je ideálny pre všetky typy vertikálnych otváracích dverí pre jednoduchú inštaláciu, konfiguráciu a údržbu.

Desenhos Técnicos

Dados Técnicos