Automatické pohony

Pohony na priemyselné brány

KVM 50 – je automatický pohon  pre sekčné brány do 25m2.
Vzhľadom na jednoduchú inštaláciu, konfiguráciu a údržbu je ideálny pre všetky typy veľkých vertikálnych otváracích dverí.

Desenhos TécnicosDados Técnicos

KVM 100 – je automatický pohon  pre sekčné brány do 35m2.
Vzhľadom na jednoduchú inštaláciu, konfiguráciu a údržbu je ideálny pre všetky typy veľkých vertikálnych otváracích dverí.

Desenhos TécnicosDados Técnicos

KVM 400 – je automatický pohon  pre sekčné brány do 45m2.
Vzhľadom na jednoduchú inštaláciu, konfiguráciu a údržbu je ideálny pre všetky typy veľkých vertikálnych otváracích dverí.

Desenhos TécnicosDados Técnicos

Automatický pohon pre priemyselné sekcionálne brány s možnosťou horizontálneho alebo vertikálneho použitia. Jednoduchá inštalácia, konfigurácia a údržba.

Je ideálny pre všetky typy sekčných brán.

Desenhos Técnicos

Dados Técnicos