Naša spoločnosť vyrába, dodáva a montuje oceľové konštrukcie celozvárané alebo skrutkované pre rôzne stavebné aplikácie, od priemyselných stavieb, cez oblasť skladovania a logistiky, až po oblasť služieb a využitia voľného času.

 

Pre montáž používame hospodárne profily s dôrazom na minimalizáciu nákladov stavby. Pri montáži kladieme dôraz na jednoduchosť a funkčnosť.

Naša ponuka:

  • oceľové konštrukcie pre priemysel a stavebníctvo
  • zákazkové oceľové konštrukcie
  • stavebné zámočnícke výrobky

Povrchová úprava oceľových konštrukcií:

  • syntetické nátery
  • polyuretánové a epoxidové nátery
  • protipožiarne nátery oceľových konštrukcií
  • žiarové zinkovanie