Project Description

Rolovacie priemyselné brány by mali byť predovšetkým spoľahlivé, odolné a bezpečné. Náš sortiment zahŕňa celý rad jedinečných riešení, vďaka ktorým vieme bránu prispôsobiť podľa spôsobu inštalácie, podľa účelu použitia a podľa podmienok, v ktorých sa brána bude používať.

Hlavná prednosť rolovacích brán spočíva v ich konštrukčnom riešení. Plášť brány sa navíja na valec, ktorý je umiestnený nad stavebným otvorom, vďaka čomu priestor pod stropom haly ostáva voľný. Táto skutočnosť je dôležitá aj z hľadiska výšky daného priestoru.

Oceľové a hliníkové brány

 

V našej ponuke nájdete oceľové i hliníkové brány. Zateplené brány sú obzvlášť vhodné do budov, kde je dôležité udržiavať stabilnú teplotu. Sú vyrobené z profilov, ktoré sú vyplnené polyuretánovou penou a po svojom obvode sú vybavené tesnením. Nezateplené brány sú vyrobené z tenkostenných oceľových alebo hliníkových profilov. Tieto brány sú finančne výhodnejšie a sú vhodné predovšetkým do interiérov priemyselných objektov alebo objektov, pri ktorých nie je dôležitá tepelná izolácie.

Priemyselné brány sa dajú použiť na rôzne účely. Vyrábame ich na mieru, podľa dodaných rozmerov a vieme ich vybaviť širokou škálou technologického vybavenia, podľa potrieb a podmienok danej prevádzky. Sú to napríklad okenné alebo ventilačné profily, a pri nezateplených bránach, perforované profily. Zaujímavá môže byť aj ponuka tzv. „brán s tetovaním”. Sú to brány, ktorých pancier má perforácie zhotovené podľa vlastného návrhu. Perforácia môže znázorňovať napríklad činnosť, ktorá sa vykonáva v danom objekte.

Oceľové a hliníkové mreže

 

V našej ponuka máme tiež oceľové alebo hliníkové rolovacie mreže. Oceľové mreže sú ťažšie, ale majú o to odolnejšiu konštrukciu. Sú vhodné predovšetkým na zabezpečenie parkovacích alebo skladovacích priestorov. Hliníkové mreže majú ľahšiu konštrukciu a sú určené predovšetkým na zabezpečenie predajných miest v obchodných domoch, predajniach šperkov alebo reštaurácií.

Vzhľad a konštrukčné riešenie rolovacích mreží závisia predovšetkým od miesta, kde majú byť inštalované a od účelu, na ktorým majú slúžiť. Do priestorov, ktoré by mali byť nielen bezpečné, ale mali by aj zohľadňovať estetickú stránku, sú vhodnejšie mreže z oceľových tyčí, ktoré sú buď rovné alebo so sinusoidálnym zakrivením. Do moderných priestorov, ktoré si vyžadujú dostatočnú ventiláciu, sa vynikajúco hodia hliníkové mreže s otvormi v tvare obdĺžnikov. Mreže z oceľových alebo hliníkových perforovaných profilov slúžia aj ako vizuálna bariéra a prepúšťajú vzduch v objeme 28%. Hliníkové a oceľové mreže sú zhotovené z perforovaných profilov a vieme ich vyhotoviť v jednom z viac ako 200 farebných odtieňov podľa palety RAL.

Výplň mreží R2 SSG a R2 SSP je zhotovená z oceľových tyčí so sinusoidálnym zakrivením, ktoré sú navzájom spojené kĺbovými spojmi.

Ponúkame ich s dvomi rôznymi typmi pohonu: s pružinovým pohonom (R2 SSG) a bočným elektrickým pohonom (R2 SSP).

Výplň mreží R2 SC je zhotovená z rovných oceľových tyčí, ktoré sú navzájom spojené pomocou pravouhlých spojov.

Mreže sa od seba odlišujú podľa použitej pohonnej jednotky: model R2 SCG sme vybavili pružinovým pohonom a model R2 SCP bočným pohonom.

Je zhotovená z jednostenných, perforovaných profilov, ktoré majú schopnosť prepúšťať vzduch v objeme 28%.

V závislosti od individuálnych potrieb, môžu byť vybavené pružinovým pohonom (R2 SPG) alebo bočným pohonom (R2 SPP).

Plášť mreži je zhotovený z perforovaných profilov, ktoré majú schopnosť prepúšťať vzduch v objeme 28%.

Mreže sú dostupné vo verzii s pružinovým pohonom (R2 APG) alebo elektrickým, bočným pohonom (R2 APP).

Rolovacie mreže R2 AM s otvormi v pravouhlom tvare sa dokonale hodia do objektov s moderným dizajnom.

Mreže sú dostupné vo verzii s pružinovým pohonom (R2 AMG) alebo elektrickým, bočným pohonom (R2 AMP).

Mreže R2 AMZ sú vyrobené z hliníkových profilov s pravouhlými otvormi, ktoré poskytujú dostatočnú bezpečnosť a viditeľnosti.

Pohonná jednotka mreží R2 AMZ pozostáva z rúrkovej pohonnej jednotky a navíjacieho valca, ktorý je ukrytý v hliníkovej kazete.

Bezpečnosť a spoľahlivosť

 

Rolovacie brány sú vybavené buď bezpečnostným zariadením, ktoré bráni zosuvu plášťa v prípade pretrhnutia pružín, alebo bezpečnostnou brzdou, ktorá je súčasťou pohonnej jednotky. Všetky ponúkané technologické riešenia môžu byť doplnené o ďalšie bezpečnostné prvky – výstražný svetelný signalizátor, ktorý je vhodný do veľkých priemyselných objektov, alebo fotobunka, vďaka ktorej sa brána automaticky zdvihne po zistení prítomnosti prekážky. Na podobnom princípe pracujú aj zabezpečovacie systémy na vodiacich lištách, ktoré zastavia a zdvihnú bránu, ak narazí na nejakú prekážku.

Brány vyrábame v dvoch kategóriach zabezpečenia voči vlámaniu: RC (EN 1627:2011). Na zabezpečenie pred vlámaním slúži zásuvný zámok, ktorý je umiestnený v spodnej lište plášťa a ktorý znemožňuje otvorenie mreží alebo brány zvonku. Vstup do objektov s osobitnou ochranou je zabezpečený použitím karty alebo číselného kódu, ktorý sa zadáva do numerickej klávesnice. Signál, ktorý ovláda zariadenie, sa dá zašifrovať pomocou 9 ciferného kódu.

Pohonné jednotky

 

Automatické brány poskytujú nielen pohodlie. Funkčné, moderné pohony zaručujú bezpečnú prevádzku a chránia mechanizmus brány. Podľa určenia, veľkosti, hmotnosti a podmienok montáže môžu byť rolovacie brány poháňané pomocou jedného z troch typov elektrických pohonov.

Bočný, nástrčný, trojfázový pohon sa vďaka parametrom a rozmerom používa v intenzívne využívaných veľkoplošných výrobkoch.

Bočný rúrkový jednofázový pohon kvôli svojej konštrukcii nevyžaduje veľké inštalačné priestory.

Jednofázový centrálny pohon sa používa pri menších výrobkoch.